Liedboek der Kerken
 
Lied 70
Vers 1:Gij dienaars van Hem, die alles regeert,
verenigt uw stem, verheft en vereert
de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht,
bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht

Vers 2:God heerst van zijn troon, in 't heilige licht,
maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt.
De heiligen loven reeds hier in hun lied,
met d'engelen boven, het heil, hun geschied.

Vers 3:Aan Hem zij het lied der wereld gewijd,
die eens uit het niet 't heelal heeft bereid,
de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht,
om eeuwige redding de wereld gebracht.

 
naar boven

Lied 71
Vers 1:De lof en de heerlijkheid
en de wijsheid en de dank,
en de eer en de macht
en de sterkte zij onze God
tot in alle eeuwigheden!
Amen

 
naar bovenPagina terugPagina terug Het opgevraagde tekstgedeelte beslaat meerdere hoofdstukken.
Pagina van 182
Geschrift toevoegen ter vergelijking:
Pagina verderPagina verder