Liedboek der Kerken
 
Lied 71
Vers 1:De lof en de heerlijkheid
en de wijsheid en de dank,
en de eer en de macht
en de sterkte zij onze God
tot in alle eeuwigheden!
Amen

 
naar boven

Lied 72
Vers 1:Jeruzalem is hemels,
een maagdelijke bruid.
En Babylon is werelds,
een hoer, een leugenbruid.

Vers 2:Zij dragen edelstenen,
een sieraad om haar hals,
de één blinkt uit in waarheid,
de ander schittert vals.

Vers 3:De hoer leeft om te krijgen,
te halen naar zich toe.
De bruid is van het geven
van liefde nimmer moe.

Vers 4:De bruid is in het nadeel,
omdat zij wachten moet.
De bruid is in het voordeel,
haar wacht de overvloed.

Vers 5:Die leven van aanbidding
zijn Gode toegewijd,
zij gaan de poorten binnen
en hebben alle tijd.

Vers 6:Die leven van de leugen,
zij vinden rust noch duur,
hun deel is in de krater
van zwavel en van vuur.

Vers 7:Verkijk u op het goud niet
van Babel, die woestijn.
Eén stad is op de hoogte,
en daar is de fontein.

Vers 8:Zie Ik maak alle dingen
nieuw, zei een luide stem.
Geen leugen en geen klaagmuur
in ’t nieuw Jeruzalem.

 
naar bovenPagina terugPagina terug Het opgevraagde tekstgedeelte beslaat meerdere hoofdstukken.
Pagina van 182
Geschrift toevoegen ter vergelijking:
Pagina verderPagina verder