Liedboek der Kerken
 
Lied 72
Vers 1:Jeruzalem is hemels,
een maagdelijke bruid.
En Babylon is werelds,
een hoer, een leugenbruid.

Vers 2:Zij dragen edelstenen,
een sieraad om haar hals,
de één blinkt uit in waarheid,
de ander schittert vals.

Vers 3:De hoer leeft om te krijgen,
te halen naar zich toe.
De bruid is van het geven
van liefde nimmer moe.

Vers 4:De bruid is in het nadeel,
omdat zij wachten moet.
De bruid is in het voordeel,
haar wacht de overvloed.

Vers 5:Die leven van aanbidding
zijn Gode toegewijd,
zij gaan de poorten binnen
en hebben alle tijd.

Vers 6:Die leven van de leugen,
zij vinden rust noch duur,
hun deel is in de krater
van zwavel en van vuur.

Vers 7:Verkijk u op het goud niet
van Babel, die woestijn.
Eén stad is op de hoogte,
en daar is de fontein.

Vers 8:Zie Ik maak alle dingen
nieuw, zei een luide stem.
Geen leugen en geen klaagmuur
in ’t nieuw Jeruzalem.

 
naar boven

Lied 73
Vers 1:Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde,
want d'eerste schepping was voorbij gegaan,
er was geen zee – haar dreigen is gedaan,
nu onze God het koningschap aanvaardde.

Vers 2:En uit de hemel zag ik nederdalen
de heil'ge stad, een nieuw Jeruzalem,
als bruid getooid voor hare man door Hem,
wiens gramschap brandd' in zeven gouden schalen.

Vers 3:En 'k hoorde van de troon het luid verkonden:
Zie, bij de mensen is de tent van God,
Hij woont bij hen, die doen naar zijn gebod,
God heeft zijn volk gered van al hun zonden.

Vers 4:Ja, Hij, de Heer, zal al hun tranen drogen
en dood en rouw en moeite zijn gedaan,
want d'eerste dingen zijn voorbijgegaan,
Hun lied zal 't Lam, dat voor hen stierf, verhogen.

Vers 5:En Hij, die op de witte troon zit, zeide:
Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein.
Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn.
Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.

Vers 6:k Zal water uit de bron des levens geven,
wie dorst heeft is 't om niet tot eeuwig loon.
'k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon.
Ik ben 't begin en eind van alle leven.

Vers 7:Wie overwint zal deze dingen erven;
maar wie in zonden leeft en niet gelooft -
zijn deel is 't vuur dat nimmer wordt gedooft:
dit is de tweede dood, dien z' eeuwig sterven.

 
naar bovenPagina terugPagina terug Het opgevraagde tekstgedeelte beslaat meerdere hoofdstukken.
Pagina van 182
Geschrift toevoegen ter vergelijking:
Pagina verderPagina verder